FOREVER HE IS RISEN….FOREVER HE IS ALIVE!!!!!!!!!

HE’S RISEN…..HE’S ALIVE……and ….HE WILL COME AGAIN…..SOON!!!

https://www.facebook.com/video.php?v=10153254341074525&video_source=pages_finch_trailer

MESAJ DE FLORII…de Florin Ianovici

SAM_0389

Luca 19:37-40 Şi când S-a apropiat de Ierusalim, spre coborâşul Muntelui Măslinilor, toată mulţimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: „Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer şi slavă în locurile preaînalte!” Unii farisei din norod au zis lui Isus: „Învăţătorule, ceartă-Ţi ucenicii!” Şi El a răspuns: „Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga.”

Decât să mă acopere pietrele mai bine să mă certe ,,bolovanii’’.

Și dacă minuni nu voi mai vedea tot voi privi minunea de Împărat care vine în Numele Domnului și va fi de ajuns.

Floriile: flori, ramuri de finic, haine așternute, osanale, bucurie dar mai presus de toate un împărat…Isus!

Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!”